Scholengemeenschap Bab()el

! NIEUW !

TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen

Op 11 mei 2012 heeft de Vlaamse overheid met de vakorganisaties een overeenkomst bereikt om de regeling m.b.t. TBS te hervormen. In bijgaande mededeling vindt u een uitgebreide toelichting daarbij.

lees mededeling

Home

Beste collegae,

Deze website is opgebouwd ten behoeve van de personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap Gent-Bab(b)el.
Deze bundel wil U naast enige informatie, enkele basisdocumenten ter beschikking stellen. Eveneens willen we U wegwijs maken in een aantal procedures die decretaal zijn vastgelegd.

De inhoud is niet limitatief: het onderwijsgebeuren is een levend geheel, steeds in evolutie, dus aanvullingen, wijzigingen en bijsturingen zullen zich voortdurend opdringen. We vragen U met aandrang om regelmatig deze website te raadplegen. Een correct hanteren van procedures en formaliteiten laat ons toe om Uw persoonlijk dossier degelijk te beheren.

Ik wil hier de directeurs van onze scholengemeenschap uitdrukkelijk danken voor hun steun en collegiale vriendelijkheid. Hun competenties staan er garant voor dat wij binnen onze scholengemeenschap een toekomstgericht, een constructief, een samenhangend en een degelijk onderwijsbeleid kunnen vorm geven.

Ook een woord van dank richten we naar Bart Verleyen, ICT-coördinator en ICT-ondersteuner van onze scholengemeenschap. Zonder hem was deze website niet gerealiseerd.

Met vriendelijke groeten.

Paul Rabaut,

“Voor een actuele stand van zaken wat de onderwijswetgeving betreft, verwijzen we steeds door naar www.ond.vlaanderen.be. De informatie en documenten op deze website zijn steeds onder voorbehoud hiervan”