Scholengemeenschap Bab(b)el

Dag kleuter, kom maar over de brug!

Van kleuter naar lager

Van mogen naar moeten. Van spelen naar leren. Voor veel kinderen voelt de overgang van het kleuterklasje naar de 'grote school' zo aan.
 In de Vrije basisschool Sancta-Maria in Leuven beseffen directie en leerkrachten de mogelijke schok. «In het eerste trimester hebben kleuters van het derde jaar en leerlingen van het eerste leerjaar wekelijks een namiddag samen een activiteit in de kleuterklas», vertelt directeur Jan Leenaerts. «In het tweede trimester houden we wekelijks een verteluurtje. De kleuterjuf en de leerkracht van het eerste leerjaar wisselen mekaar af. In het derde trimester vinden de gezamenlijke activiteiten op de lagere school plaats. De leerlingen van het eerste geven uitleg over wat ze leren en er zijn voorbereidende lesjes voor de kleuters.» De aandacht voor de overgang van kleuter naar lager heeft prettige effecten: «We merken dat meer leerlingen dan vroeger op onze school blijven, maar dat is zeker niet ons doel. Dat de kleuters geen angst hebben voor de lagere school is veel belangrijker. Twee keer per jaar mogen ook ouders naar de lessen van het eerste leerjaar komen. Voor velen is dat een openbaring. Ook voor ouders is de overgang van kleuter naar lager groot. Zij denken nog vaak dat kinderen in het eerste leerjaar heel de dag in hun bank moeten zitten en maken dan voor het eerst kennis met bijvoorbeeld hoekenwerk. Zo'n open lessen werken heel drempelverlagend.»

http://www.klasse.be/leraren/index.php?p=archief&id=12278

terug naar kleuterparticipatie