Scholengemeenschap Bab(b)el

Voor het eerst naar school

Een vroege instap én een regelmatige aanwezigheid van kleuters op school blijft een streefdoel.

Want een schoolloopbaan begint al in de kleuterklas. Kleuteronderwijzers weten perfect hoe ze kleintjes kunnen stimuleren in hun ontwikkeling, in het spreken,in hun fantasie. Ze weten perfect hoe ze hun fijne en grove motoriek kunnen aanscherpen, hoe ze hen kunnen uitdagen om de wereld te ontdekken, om bij te leren. Ze scheppen ook een kader waarin kinderen leren samenspelen met andere kinderen en leggen een stevige basis van zelfvertrouwen.

Ons kleuteronderwijs is uitstekend, zo tonen internationale studies aan. Daarom willen wij dat elk kind ervan kan genieten, elke schooldag.

Onderzoek toont aan dat kinderen die niet of onregelmatig naar de kleuterschool gaan, vaak een achterstand hebben wanneer ze naar het eerste leerjaar gaan. Een achterstand die ze hun hele leven lang kunnen meeslepen. Een schoolloopbaan hoort dus te starten in de eerste kleuterklas. 

(Jaar van de Kleuter)

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie

terug naar kleuterparticipatie