Scholengemeenschap Bab(b)el

EHBAN - Eerste Hulp Bij Anderstalige Nieuwkomers

Beste lezer,

Wie je ook bent en wat je ook zoekt, welkom!

Anderstalige kinderen opvangen en een hartelijk welkom heten in onze school, is geen makkie. Vele leerkrachten starten vol enthousiasme met deze opdracht en haken na een tijdje toch af. Enkele houden het vol omdat ze ervan overtuigd zijn dat hun taak ontzettend waardevol is en dat is ook zo!

Daarom wilden we jullie een hart onder de riem steken en deze map voor jullie samenstellen. Ik schrijf heel bewust ‘samenstellen’ want slechts een deel ervan werd daadwerkelijk zelf geschreven (hoofdzakelijk door Els), een ander deel omvat samenvattingen van interessante uitgaven of kopies van materialen en ideeën van anderen.

Met deze map beginnen we eerst en vooral bij jou, we willen dat jij je goed voelt in deze job en geven daarom 10 survivaltips mee om te voorkomen dat je werkelijk verdrinkt in de hoeveelheid van talen in jouw klas.
Daarna laten we even zien hoe het kan in het eerste hoofdstuk rond klasorganisatie. Els beschrijft uitvoerig hoe zij het op haar school aanpakken, er is een dagboek van een leerkracht, nuttige tips van het GOK platform, en een heleboel bronnen waaruit je verder kan putten. Hierbij krijg je van ons ook een paar spellen, klaar om direct te gebruiken.

Maar je bent niet alleen in je klas, er zijn ook de kinderen en daarover schrijven we in hoofdstuk twee; we laten even de leerlingen aan het woord en duiden op de verschillende stadia van hun taalontwikkeling en hoe je daarop kan inspelen.

Hoofdstuk drie is ook voor de ouders. Als kinderen meertalig opgroeien, heeft dit een aantal consequenties die belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden.

Hoofdstuk vier benadrukt wat wij heel belangrijk vinden: de zorg voor Anderstaligen is een opdracht voor de hele school! Els schrijft hierover in ‘nieuw gekomen, welgekomen!’. Tenslotte bieden we je nog een aantal materialen aan die aan deze taak kunnen helpen meebouwen.

Als vijfde en zesde hoofdstuk krijg je tenslotte (bijna) alle uitgaven die momenteel op de markt zijn. Misschien zijn ze wel aanwezig op jouw school en moet je even op zoek gaan in jullie archieven.
Tenslotte doen we een warme oproep om van deze map een levende materie te maken. Wie toffe ideeën, vragen of opmerkingen heeft, kan nu nog bij één van ons terecht en later misschien op een forum…

Deze map kwam tot stand op vraag van de scholengemeenschap Bab(b)el, ik wil hierbij graag de opdrachtgevers danken voor deze interessante uitdaging. Verder gaat mijn dank vooral uit naar Els, voor de toffe samenwerking en haar nooit aflatende werklust en enthousiasme!

Kathleen Pisman, april 2010.