Scholengemeenschap Bab(b)el

Fijn dat je er bent!

Kinderen die niet naar de kleuterklas gaan, lopen een leerachterstand op. De kans is groot dat ze die nooit meer inhalen.

De kleuterklas: een absolute aanrader!

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Maar het loont zonder meer de moeite.

De kleuters leren op school sociale vaardigheden, raken in de klas vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt de kinderen voor op het lager onderwijs.

Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren. En kinderen die thuis weinig structuur krijgen, vinden houvast in de kleuterklas.

(Jaar van de Kleuter)

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie

terug naar kleuterparticipatie