Scholengemeenschap Bab(b)el

Ziekte personeelslid

Eén dag

Bij afwezigheid wegens ziekte voor één dag blijft de formaliteit beperkt tot het verwittigen van de directeur.
Dit moet zo vlug mogelijk, en voor de aanvang van de lessen, gebeuren en mag door tussenkomst van een derde.

Meer dan 1 dag

Bij afwezigheid wegens ziekte voor meer dan één dag wordt:
de directeur onmiddellijk, en voor de aanvang van de lessen,  verwittigd;
een afwezigheidsattest (zie bijlage - PERS 16) opgestuurd naar de school;
een medisch attest (zie bijlage) opgestuurd naar het controle-organisme.

Verlenging

Bij verlenging van ziekteverlof moet er naast het opnieuw verwittigen van de directeur:
een NIEUW afwezigheidsattest naar de school
en een NIEUW medisch attest naar het controle-organisme worden opgestuurd.

Diverse instellingen

Een personeelslid dat in verschillende instellingen fungeert, moet de respectievelijke directeurs verwittigen en aan allen een afwezigheidsattest “Pers 16” toesturen.

Bevallingsverlof

Personeelsleden die met bevallingsverlof gaan, sturen eveneens een afwezigheidsattest naar de school en een medisch attest naar het controleorganisme.

Hervatten

De genezen personeelsleden melden aan de directie wanneer zij zich ter beschikking stellen van de Inrichtende Macht en wanneer zij werkelijk zullen hervatten.

Controle

Van de directeur wordt verwacht dat hij, waar het hem gerechtvaardigd lijkt, controle aanvraagt.

Voorraad attesten

Vraag voortijdig aan het secretariaat een aantal afwezigheidsattesten en een aantal medische attesten en houdt die bij U thuis in voorraad.

Bijlagen:

Afwezigheidsattest DOWNLOAD
Medisch Attest DOWNLOAD

Instellingskenmerken
In te vullen op
Pers 16

GVBS Sint-Salvator
INST.NR.    021071     
GVBS De Mozaïek
INST.NR.    021162     
GVBS De Mozaïek bis
INST.NR.   129551      
GVBS Sint-Bavo
INST.NR.    021154     
GVBS Klimrek RS
INST.NR.    021171      
GVBS Klimrek VB
INST.NR.   130146      
GVBS De Boomhut
INST.NR.    021196     
GVBS De Weg-Wijzer
INST.NR.   021535
GVBS De Sprankel
INST.NR.   021527
BuBaO  St.-Lievenspoort
INST.NR.    026864