Scholengemeenschap Bab(b)el

Kandidaatstelling TADD

voor 1 april

• Formulier “Kandidaatstelling TADD” overhandigen aan de in aanmerking komende personeelsleden.

voor 15 juni

• De personeelsleden die van hun recht op TADD willen gebruik maken, stellen zich kandidaat TADD.

• Met een per post aangetekende brief gericht aan het schoolbestuur.

• Meteen ook een kopie ter kennisgeving overhandigen aan je eigen directie.

vanaf 15 juni

• Alle kandidaten oplijsten in het register SG.

30 juni

• Dienstanciënniteit vaststellen voor de TADD.
• Alle tijdelijken uit dienst melden bij het departement onderwijs.

1 september

• Aanstelling TADD

Bijlagen:

Formulier kandidaatstelling TADD DOWNLOAD

TADD (Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur)
Een personeelslid heeft recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indien het in één of meer instellingen van dezelfde scholengemeenschap aan alle volgende voorwaarden voldoet:

Toelichting:

Toelichting: